Center for Health Economics og Policy (CHEP) ved Københavns Universitet blev etableret i 2013.

Formålene med CHEP er at udvikle forskning og uddannelse på internationalt topplan inden for sundhedspolitik og sundhedsøkonomi.

Centeret fungerer som en platform for forskningsprojekter og uddannelsesaktiviteter vedrørende komparativ analyse af sundhedssystemer, sundhedspolitisk analyse, sundhedsøkonomisk analyse af prioriteringer, teknologivurdering, offentlig-privat samarbejde, og brugen af ​​incitamenter til at understøtte effektive sundhedsydelser og fremme sunde livsstilsvalg.

Vores aktiviteter foregår overvejende på engelsk. Derfor finder du mere information om CHEP på vores engelske side.