Om CHEP

Centre for Health Economics og Policy (CHEP) ved Københavns Universitet blev etableret i 2013. Formålene med CHEP er at udvikle forskning og uddannelse på internationalt topplan inden for sundhedspolitik og sundhedsøkonomi.

Centeret fungerer som en platform for forskningsprojekter og uddannelsesaktiviteter vedrørende komparativ analyse af sundhedssystemer, sundhedspolitisk analyse, sundhedsøkonomisk analyse af prioriteringer, teknologivurdering, offentlig-privat samarbejde, og brugen af ​​incitamenter til at understøtte effektive sundhedsydelser og fremme sunde livsstilsvalg.

Centeret fremmer tværfaglig forskning, hvor offentlig sundhed, sundhedsøkonomi samt teori og metoder fra Statskundskab er bragt sammen for at forstå sundhedssystemets udfordringer og pege på bæredygtige løsninger.

Empirisk er centret er kendetegnet ved en stærk og detaljeret viden om nordiske sundhedssystemer, der anvendes som udgangspunkt for nationale undersøgelser og internationale sammenligninger af den sundhedspolitiske udvikling.

En række aktiviteter understøtter CHEP’s målsætninger:

  • Udvikling forskningsprojekter og ansøgninger.
  • Formidling af videnskabelige debatter om forskning og politiske initiativer gennem seminarer,workshops m.v.
  • Levering af universitetskurser og -programmer i sundhedspolitik og sundhedsøkonomi.
  • Udgivelse i relevante internationale videnskabelige tidsskrifter
  • Deltagelse i det politiske miljø og offentlige debatter om sundhedspolitiske spørgsmål.